Włodarzom gmin wręczono promesy na zadania gminne

Image

W piątek miało miejsce uroczyste wręczenie promes na realizację zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego. W związku z tym odbyło się spotkanie, na które przybyli włodarze poszczególnych gmin powiatu stalowowolskiego. Podobna uroczystość odbyła się również w powiecie niżańskim.

Lista zatwierdzona została 30 sierpnia 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów. Promesy wręczał wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. Obecny był również dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztofa Sopel.

Przypominamy, że Fundusz Dróg samorządowych to nowe narzędzie wsparcia dla samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. Na listach podstawowych zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazło się ich aż 3220, w tym 812 zadań powiatowych i 2408 gminnych. W przypadku powiatu stalowowolskiego środki pozyskają: powiat stalowowolski, Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików, Bojanów, Zaleszany. Dofinansowanie dla naszego powiatu wyniesie w łącznie aż 33 335 572,02 zł. W powiecie niżańskim środki rządowe zasilą: powiat niżański, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów. Łącznie będzie to 21 924 400,90 zł. W powiecie tarnobrzeskim dofinansowanie na ogólną kwotę 9 706 243,01 zł pozyskają: powiat tarnobrzeski, Tarnobrzeg, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba i Baranów Sandomierski.

Prezydent Stalowej Woli, jako ten, który złożył wniosek o dofinansowanie jeden z największych, otrzyma promesę z rąk ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowana większość tych wniosków uzyskała wsparcie 80%. To jest bardzo ważne aby w tej skali wspierać jednostki samorządu terytorialnego. My tworząc Fundusz Dróg Samorządowych mówiliśmy o jego wyjątkowych cechach, to, że jest to program rozpisany na 10 lat i ma zapewnione zabudżetowanie od 2019 do 2028 roku, to że można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wartości 80% co pozwoli samorządom na realizację większej liczby zadań oraz to, że można realizować zadania w perspektywie kilkuletniej, czyli zadania wieloletnie planując je w budżecie, mając możliwości realizacyjne większych zadań inwestycyjnych- mówił wiceminister Rafał Weber.

Drogi to ważny element rozwoju Polki lokalnej, to też bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tych dróg i lepszy dostęp do świata nauki, kultury, szersze perspektywy i większe możliwości. Wyremontowanie, zwłaszcza tych niewielkich, wiejskich dróg, poprawi znacząco jakość życia wielu ludzi. Budownictwo drogowe to też walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez dotarcie do tych, którzy oddaleni od ośrodków miejskich byli pozbawieni dostępu do lepszej pracy, szkół i kultury.

Rafał Weber wręczył promesy: staroście powiatowemu Januszowi Zarzecznemu- powiat stalowowolski: 8 878 427 zł, wójtowi Sławomirowi Serafinowi- Gmina Bojanów: 482 314 zł, wójtowi Łukaszowi Bajgierowiczowi- Gmina Pysznica: 2 204 901 zł, wójtowi Janowi Pyrkoszowi- Gmina Radomyśl nad Sanem: 505 028 zł, burmistrzowi Dariuszowi Toczyskiemu - Gmina Zaklików: 624 795 zł, wójtowi Pawłowi Gardemu- Gmina Zaleszany: 469 373 zł.

Na końcu przyszedł czas na podziękowania i pochwały za dobrą współpracę, szczególnie z województwem i wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem. Przypomniano, że przedstawiciel rządu pochodzi z tego terenu i dba o interesy regionu. Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztofa Sopel przytoczył dane, z których wynika, że na nasze województwo dodatkowo popłynęło aż 40 mln zł co daje duże możliwości rozwoju regionu. 52 zadania gminne dostały zwiększone dofinansowanie aż do 80%. Obecnie będzie realizowanych 130 zadań gminnych i 62 powiatowe, co daje 355 km dróg remontowanych i przebudowywanych.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu stalowowolskiego i Miasta Stalowa Wola:

Powiat Stalowowolski kwota: 8 878 427,20 zł):

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów na odcinku od km 2+140 do 3+132 w m. Irena oraz na odcinku w km 5+850 - 7+565, 7+645-8+070 w m. Łążek Zaklikowski.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice na odcinku w km 1+438 - 3+072 w m. Brandwica, Jastkowice.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka - Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - etap I.

Stalowa Wola (kwota: 20 170 731,20 zł):

1. Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
2. Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli.

Pysznica (kwota: 2 204 901,87 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R wraz z budową chodnika - ul. Podborek w miej. Pysznica i przebudowa drogi gminnej nr 101220R wraz z budową chodnika - ul. Zadole w miejscowości Pysznica.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica - działka nr ew.1277/9. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Słotwiny w m. Pysznica i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Żwirowa w m. Pysznica.

Zaklików (kwota: 624 795,98 zł):

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaklików, Antoniówka, Karkówka na terenie gminy Zaklików obejmującą swym zakresem": Zadanie Nr1: Przebudowę drogi gminnej Nr 101406R Zaklików - Antoniówka na odcinkach od km 0+722 do km 0+973 i od km 2+221 do km 2+750; Zadanie nr 2: Przebudowę drogi gminnej Nr 101408R Antoniówka - Karkówka na odcinku w km 2+040 do km 2+460.

Radomyśl nad Sanem (kwota: 505 028 zł):

1. Remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

Bojanów (kwota: 482 314,19 zł):

1. Remont drogi gminnej nr 101159R Stany Załęże - Moskale w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Stany ul. Załęże. Remont drogi gminnej nr 101102R Przyszów Staw - Przyszów Burdze w km 0+020 - 0+440 w miejscowości Przyszów ul. Staw. Remont drogi gminnej nr 101112R Bojanów ul. 3-go Maja w km 0+002-0+385 w miejscowości Bojanów ul. 3-go Maja.

Zaleszany (kwota: 469 373,58 zł ):

1. Przebudowa drogi gminnej 101510R od km 0+037 do km 0+490, od km 0+525 do km 1+070 w miejscowości Agatówka.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu niżańskiego i Miasta Nisko

Powiat Niżański (kwota: 8 032 756,86zł:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1051R ul. Sopocka w Nisku.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary - Banachy w m. Huta Nowa
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Majdan Golczański - Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1039R Jarocin - Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki

Nisko (kwota: 6 404 620zł):

1. Budowa ulicy Jaworowej w Nisku
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Nisku nr 102559R, od km 0+008,50 do km 0+196,50
3. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w miejscowości Nowosielec.

Rudnik nad Sanem (kwota: 2 228 043,87zł):

1. Przebudowa dróg w ciągu ulic: Doliny, Przemysłowa i Wspólna w Rudniku nad Sanem.
2. Przebudowa dróg gminnych w ciągach ulic: Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarskiej w Rudniku nad Sanem.

Ulanów (kwota: 1 787 922,46 zl):

1. Przebudowa ulicy Słonecznej nr 102832R oraz ul. Wielkiej w miejscowości Bieliniec w km 0+000 do 0+800, Przebudowa drogi w m Bieliniec ul. Sportowa dz. ewid nr 955/12 w km 0+000 -0+180
2. Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie.
3. Przebudowa drogi dz. ewid. nr 234/1, 209 wraz z budową chodnika w miejscowości Borki.

Harasiuki (kwota: 1 316 691,01 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102105R Huta Nowa-Huta Stara.

Jarocin (kwota: 1 059 150,35 zł):

1. Remonty dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa-Mostki Sokale, Domostawa – Maklaki.

Jeżowe (kwota: 854 223,35 zł):

1. Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

Krzeszów (kwota: 240 993 zł)

1. Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg:

Powiat Tarnobrzeski (kwota: 2 791 360 zł):

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R Durdy-Marki-Józefów w miejscowości Marki w km 4+495,5 - 5+035,3.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 Kawęczyn - Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 - 1+174.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w miejscowości Krawce

Tarnobrzeg (kwota: 2 364 440 zł):

1. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I.

Grębów (kwota: 1 982 207 zł):

1. Przebudowa dróg gminnych nr R100232, nr R100227 i nr 100226 w Jamnicy.

Gorzyce (kwota: 1 097 612 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach.
2.

Nowa Dęba (kwota: 938 456,83 zł):

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba.

Baranów Sandomierski (kwota: 532 167,18zł):

1. Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski.Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~love

Dyktatorek sam siebie ośmiesza wypowiadając stek populistycznych frazesów. Od rzeczy prawi o rodzinie o modelu rodziny, sam nie mając rodziny, wychwala się wszędzie skróceniem czasu pracy(mężczyzna do 65 lat życia!) a dla siebie nie pozostawia litości by po 70 dalej tyrać. Kto może wierzyć temu starszemu kłamcy? Tylko naiwniacy!

~Zenuś

Nie pitol że mu uwierzyłeś. Dobrze że się otrzasnales z naiwniactwa. Lepiej późno niż wcale.
By the way przeciętnego tępego wyborcy PiSu nie interesuje czy kłamią . Ważne że do pyska ma podstawiony pincet . Nawet nie trzeba przed nim ukrywać że to na kredyt. Ważne że jest.

~Weber Rafał

Panie Rafale obiecał pan w poprzednich wyborach kwotę wolna od podatku 30tys dla społeczeństwa to kest taka kwota jaka ma pan jako poseł .
Okłamał pan wyborców bo podniósł pan rękę preciwko podwyżce o skłamał pan podnosząc rękę preciwko obniżce posłom kwotybwolnej od podatku z 30 tys na 3019 zł czyli ma taka jaka maja obywatele .
Kest pan kłamca dlatego już nigdy nie oddam ma pana głosu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~Piwniczanka 2

Gratulacje i powodzenia w działaniu. A teraz prośba do pana wójta Radomyśla - bardzo prosimy o wykonanie drogi asfaltowej / kawałek / łączącej Witkowice i Orzechów przez pola .

~jan

..... @~ he he.. a jak ci prezes powie że kradziono 100mln dziennie też będziesz za nim pisał te głupoty, jeszcze napisz że PO zaraziła mu kota wirusem HIF, trafnie ktoś napisał na sąsiednim portalu że potęga Kaczyńskiego to nie rezultat jego umysłu a głupoty jego wyborców, ty jesteś wśród nich ....

~toż to szok

Nie żartuj. pisowcy to głównie patologia żyjąca na koszt uczciwych ludzi. Kaczyński nawet nie wie gdzie i za ile można kupić papier toaletowy.

~Stalowa

Napiszę wprost. Pisowcy, pensja ma wynosić 4000zł. Ciekawe, który mały przedsiębiorca to wytrzyma? Przecież drugie tyle musi zapłacić podatków. Czy kawaler powiedział wam ile firm upadnie? Nie. I nie powie. Bo nie ma pojęcia jak ludzie żyją. Jemu nawet ochrona pali znicze na grobie rodziców. Od stycznia ZUS wzrasta tyle, że większość małych firm zwolni ludzi.

~sygnalista

Falenta powiedział, że nagrywał polityków, bo chciał przysłużyć się PiS i liczył na wysokie stanowisko. Teraz siedzi w kiciu, ale liczy na ułaskawienie, natomiast Policja chroni go tak, jakby podlegał Programowi Ochrony Świadków. Emilia pomagała PiS, bo myślała, że to patriotyzm, a sędziowie z KRS wcale nie współpracowali z nią, tylko, jak twierdzą, kurtuazyjnie spotykali się z nią, bo ... tak wypadało. Ona też liczyła na stanowisko, choć już miała kolosalny wpływ na kluczowe decyzje administracyjne (np. awanse sędziów). Wiadomo dlaczego mamy nowego Prezydenta w Gdańsku. Czy teraz pojawiła się awaria oczyszczalni ścieków, bo … Warszawą zarządza polityk z PO. Czy to przypadek, że w chwili, gdy PiS-owi lecą sondaże, bo mają aferę za aferą, to niespodziewanie pojawił się problem ścieków w Warszawie, wskutek czego … aktywność Opozycji w sprawie Emilii, trollowania sędziów itd. spadła niemal do zera. Czy to mogło być zamierzone działanie osób trzecich, w celu przykrycia afer PiS?

~z internetu

Mówi to wszystko facet, którego bratanica ma już chyba trzeciego albo czwartego partnera. Mówi to wszystko facet, który nie ma pojęcia, co to jest praca na etacie albo w firmie, mówi to wszystko facet, który w życiu nie miał normalnego rodziny. Mówi to wszystko wreszcie ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o ekonomii. Wtóruje mu bankster, który o ekonomii wie sporo. Wie zatem, że wywindowanie pensji minimalnych spowoduje momentalnie drożyznę, jakiej nie pamiętamy od 30 lat. Kłamie bez mrugnięcia okiem o stu obwodnicach, podczas, gdy w ostatnich 4 latach nie wybudowano ANI JEDNEGO KILOMETRA AUTOSTRAD. Dlaczego wstrętny konus nie wspomniał, że 500+ NIE BĘDZIE REWALORYZOWANE? Nie wspomniał też, że w budżecie, który Kłamczywiecki tak zachwalał, nie ma mowy o minimalnej pensji 3000? Panowie Kaczyński i Morawiecki – obaj macie brudne dupy.

~EMILKA

PiShejterzy przykro mi ale wobec zaistniałej sytuacji nie mogę wam płacić za waszą ciężką pracę.

~student

Zaczynam pomału wierzyć, że wygramy te wybory. Ględzenie Kaczego skrytykowali nawet poważni prawicowi publicyści. Kto chce jeszcze słuchać o historii starożytnej? Wina Tuska….. pier……….ą o tym od 4 lat, efektów zero, rozpaczliwym ruchem wyrzygali raport tzw. komisji vatowskiej z wnioskiem o TS dla Tuska i Ewy Kopacz. Wiadomo, że cały ten raport komisji to papier klozetowy. Kaczy znów chce rzucać pieniędzmi, ale zważcie – 3000 zł pensja minimalna DOPIERO pod koniec 2020 roku!!!!! Trzeba było obiecać TERAZ. No ale wiadomo – kasy na to już nie będzie, a przedsiębiorcy się zbuntują i nastąpi załamanie gospodarcze. Toteż 3000 to obiecanki cacanki. Poza lipną kasą PiS nie ma już NIC do zaoferowania. Przekop Mierzei nie wyszedł (poza skasowaniem 10.000 drzew), Centralny Port Komunikacyjny to science fiction, lodołamacz jaki jest, każdy widzi, że z papieru, samochody elektryczne……… hmmm…….. bez komentarza, z trzech milionów mieszkań+ wybudowano 1000 (co oznacza, że w dotychczasowym tempie program zostanie zrealizowany za 12 tysięcy lat !!!). Autostrady = ZERO. Sądy rozwalone, służba zdrowia w agonii, tylko rydzyk jak pączek – i też niezadowolony. Koalicja wiarygodna czy nie, wszystko jest lepsze od tej zakłamanej bandy, która wojuje hejtem, nienawiścią i kłamstwami. Deforma edukacji w pełnym rozkwicie. PiS nieuchronnie lezie w gówno.

~Renata

"Tamta władza była zaprzeczeniem zasady pro publico bono, my jesteśmy realizacją tej zasady" - mówił Kaczor w Lublinie. Świadczą o tym w szczególności loty pana Kuchcińskiego, willa pana Karczewskiego, nagrody dla ministrów oraz kadrowa karuzela w spółkach i towarzyszące jej odprawy

~Stalowa

Strasznie przykre. Płatne trolle. Przecież chyba żyjemy w tym samym świecie. Pisowcy - naprawdę nie macie własnego rozumu? Naprawdę nie widzicie tego co się dzieje? Jasne, że pan prezes (nie poprawiajcie mnie) obieca wszystko wszystkim. Bo musi. Jeśli nie wygra odpowie za wszystko. Ale jak taki stary kawaler, który mówi o kobiecie i dzieciach wyobraża sobie rodzinę? Tak jak marta kaczyńska? Trzeci mąż, kolejne dziecko, każde i innym? Pisowcy, nie jest Wam wstyd????Nikt nie skłócił tak rodzin jak KACZYŃSKI.

~Zwinka

Tajlandia Tajlandią, a zdjęcie tej drabinki najlepiej obrazuje opary absurdu, w jakie wpadła Polska. Nie chce się wierzyć, a jednak …Czy tylko na tyle nas stać ? Kilkadziesiąt lat temu w Europie i świecie nieźle namieszał cudaczny kurdupel, wojskowy dyletant i w gruncie rzeczy koszmarny dupek, który z iście diabelskim talentem potrafił odebrać rozum zarówno ludziom wykształconym, jak i tzw. szarym masom … Ceną za to fatalne zauroczenie było życie kilkudziesięciu milionów ludzi, w tym spory procent samych zauroczonych. Wydawać by się mogło, że taki scenariusz nie może się powtórzyć, bo jest zbyt straszny. A niby dlaczego ? Daleko szukać nie musimy, aby znaleźć fatalnie zauroczonych, cynicznie szczutych na swoich rodaków. Mamy ich pod samym bokiem, Magik z drabinki obiecywał Budapeszt w Warszawie i już prawie, prawie …Tajlandii w dalszej perspektywie też wykluczyć się nie da. Posłuchaj tylko, co on w świetle jupiterów wygaduje… I nie jęcz, nie pomstuj. Wybieraj, dopóki jeszcze możesz.
DOPÓKI JESZCZE MOŻESZ !!!

~@he hee

A może mamusia śniegu dużo jadła i takiego bałwana urodziła...?

~Maciek12345

Z przykrością obserwuję, jak naród polski sp(i)siał. Zeszliśmy na psy, albo na pisy – jak kto woli. Nie bardzo rozumiem, dlaczego na własne życzenie głupia część społeczeństwa funduje nam kolejne wpędzenie w biedę i autokrację. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ma nami rządzić banda wypasionych bydlaków, żerująca na finansach kraju, który dotąd miał – zdaniem wielu ekonomistów – wzorcową gospodarkę. Nie bardzo rozumiem, dlaczego beneficjentami „dojnej zmiany” uczyniono całą masę nierobów w zamian za bałwochwalcze poparcie. Ironią losu rekordowe poparcie w wyborach do PE uzyskała osoba, która za moment dostała w UE dwukrotnie łomot i nie zna żadnych języków obcych. Widać Europa nie akceptuje wiochy. Sprzedajna część społeczeństwa za chwilę znów może powierzyć władzę kłamcom, hejterom, chamom, arogantom, pedofilom, sekciarzom – jednym słowem – bandytom. Dyskusja polityczna zeszła na dno. Nie liczą się argumenty, liczy się, że ktoś wystąpił przed kamerą w krótkich spodenkach i klapkach. I nieważne, że ekipa TV przyjechała zrobić wywiad w wolnym czasie. Takim chamstwem publicznie popisał się premier rządu. Banda manipulatorów wmawia ludziom, że przez 30 lat nic w Polsce nie zrobiono, co ma stanowić argument, żeby cofnąć zegar historii i wtrącić na własne życzenie kraj w kolejny kryzys, z którego znów mozolnie się będziemy wydobywać przez następne 20-30 lat. Wszystko w imię chorych ambicji jednego małego, zawistnego człowieczka, którego ciasnota umysłowa poraża co bardziej oświeconych obywateli naszego kraju. Czy rzeczywiście zasługujemy na los Tajlandii? Skutki rządów PiS będą o wiele bardziej dotkliwe, bo grozi nam usunięcie z Unii Europejskiej, czego mniej rozgarnięta część naszego społeczeństwa zupełnie nie dostrzega. Nie waham się użyć słowa – debile. Epokowym wynalazkiem PiS-u stało się odwołanie do lumpenproletariatu, do patologii. Dotąd żadna partia nie zabiegała o głosy nierobów i próżniaków. Ale, czy to naprawdę wynalazek? Przecież już dawno temu wymyślił to Adolf Hitler. Czemu się o tym nie mówi publicznie? Analogie aż kłują w oczy, wystarczy poczytać nieco historii. Wystarczy unieść głowę wysoko i jasno powiedzieć, że głosujemy na PO-KO, Lewicę czy PSL. Czego się wstydzić? Że ktoś nazwie nas komuchami czy lewakami? Prawdziwym obciachem jest PiS. Wiedzą o tym zwolennicy tej bandy, dlatego OD ZAWSZE badania exit-poll wskazują, że rzeczywiste poparcie dla nich było wyższe niż deklarowane po wyjściu z lokalu wyborczego. Ludzie zwyczajnie się wstydzą przyznać, że głosowali na nich. Czemu tego nie wykorzystać? Czemu nie spróbować zorganizować wielkich demonstracji poparcia dla opozycji – jeszcze przed wyborami? Masowe protesty w sprawie sądów dwa lata temu zrobiły duże wrażenie na rządzącej nami bandzie. Co z tego, że przyjdzie „tylko” 10 tysięcy ludzi? PiS nie skrzyknie NIGDY nawet takiej ilości ludzi, opozycja robi to bez trudu – za każdym razem. Takie wiece na ulicach MUSZĄ się odbić na wyniku wyborów. Myślę zresztą, że poparcie dla chorych pomysłów PiS-u będzie się kurczyło, codzienność to wymusi. Kolejki do lekarzy, nieprawdopodobny tłok w szkołach średnich, trwająca wciąż afera hejterska, to nie może przejść bez echa. Róbmy swoje, nie ukrywajmy swoich poglądów, zakładajmy koszulki z napisem KONSTYTUCJA, a zobaczymy, że nie będzie odważnych, którzy się przyznają, że popierają PiS. Powtórzę – BO TO OBCIACH.

~ he he..

Teraz jest problem z komuchami bo jak wirus chcą znów wrócić do sejmu. Ta czerwono-tęczowa zaraza o wiele bardziej groźna niż peło i pozostali. I trzeba ich zaatakować prawdą o rządach SLD. Bo ludzie zapomnieli.

~z internetu

Oto krótki i przetestowany w praktyce instruktaż
Będzie to opowieść o nieszczęśliwym, rozdartym kraju, którego ludność, dzieli się na dwie części, różniące się tak, jakby żyły na innych planetach.
Jedna część, na ogół lepiej wykształcona i zamożniejsza, zamieszkuje wielkie miasta, a zwłaszcza stolicę. Ta część populacji od pokoleń stanowiła fundament tutejszej polityki. To z tej właśnie grupy od niepamiętnych czasów wywodziły się elity polityczne i społeczne. Po nastaniu demokracji to jej przedstawiciele zakładali najważniejsze partie polityczne, stawali na ich czele, rywalizowali w wyborach i sprawowali władzę. Nazwijmy tę grupę „obozem żółtych koszul”.
Druga część populacji, w statystycznej większości niewykształcona i biedna, zamieszkuje głównie prowincję. Umówmy się, że dla odróżnienia od wielkomiejskiej klasy średniej jej znakiem rozpoznawczym będą czerwone koszule.
Ten stan trwał przez długie lata: żółte koszule stanowiły elitę, a czerwone koszule – lud. Aż pojawił się w polityce tego kraju człowiek przebiegły, cyniczny i żądny władzy, który postanowił podsycić istniejący od dawna podział i wykorzystać go do swoich celów. Nie chodziło mu o ułatwienie awansu z szeregów ludu do cywilizacji wielkomiejskiej ani o zbudowanie harmonijnie rozwijającego się społeczeństwa, lecz o stworzenie bazy społecznej dla swoich autorytarnych rządów. Jedyną bowiem jego miłością i obsesją była władza i związane z nią benefity. Postanowił więc pogłębić podziały i zaostrzyć antagonizmy klasowe.
Choć sam był typowym przedstawicielem świata żółtych koszul, po zwycięskich wyborach zaczął pozować na wielkiego przyjaciela ludu i zaczął mu dawać hojne prezenty. Łatwo sobie wyobrazić zachwyt prostych i biednych wieśniaków, gdy każdy z nich zaczął od państwa regularnie dostawać worek ryżu. Rozdęte programy socjalne, usługi edukacyjne, służba zdrowia (cóż z tego, że marna – ważne, że darmowa) – wszystko to pozwalało liderowi czerwonych koszul pozować na wielkiego przyjaciela ludu.
Tymczasem w kręgu żółtych koszul narastał bunt. Ta wykształcona, wielkomiejska część społeczeństwa widziała, że populistyczne rządy łamią wszelkie zasady przyjęte w cywilizowanym świecie. Że budżet na dłuższą metę nie wytrzyma takiego rozdawnictwa. Że rządzący tworzą skorumpowaną kastę, która zagarnia coraz więcej władzy, przywilejów i pieniędzy. Że łamią konstytucję. Że bogacą się bez opamiętania. Że rozdają stanowiska krewnym i znajomym Królika. I tak dalej.
Zaogniający się konflikt przybrał wręcz charakter zimnej wojny domowej. Tylko kwestią czasu było jej przekształcenie się w wojnę gorącą. W końcu na ulice wyszło wojsko i odebrało władzę populistom.
Jednak, gdy odbyły się wybory, lud ponownie zagłosował na czerwone koszule. Wprawdzie ich wódz, oskarżony o przestępstwa korupcyjne, uciekł w międzyczasie za granicę, ale na czele nowego rządu stanęła jego siostra, która natychmiast przygotowała projekt ustawy amnestionującej brata. Zdominowany przez czerwone koszule parlament uchwalił tę amnestię – i wtedy żółte koszule ponownie wyszły na ulice. W odpowiedzi czerwone koszule też się zmobilizowały. Doszło do wielotygodniowych demonstracji i ulicznych starć. Po obu stronach były ofiary śmiertelne.
W końcu znowu interweniowała armia, która przejęła władzę. Wojna domowa skończyła się – ale skończyła się też demokracja. Władzę sprawuje wojsko, a kraj jest izolowany na arenie międzynarodowej, bo nikt nie chce się zadawać z państwem rządzonym przez juntę.
No więc właśnie. Taka sytuacja.
Aha, zapomniałem powiedzieć, że ten kraj nazywa się „Tajlandia”.

Wojciech Maziarski

~@he hee

Mamusia będąc w ciąży musiała dużo drewna jeść by takiego urodzić kołka...smiech2smiech2smiech2

~Kaczor milcz

„W Polsce rok w rok jest 60 tys. rozwodów. Dzieci na ogół zostają z matką. Według Jarosława Kaczyńskiego to nie jest rodzina. Sam w dzieciństwie przez to przeszedłem. W imieniu swoim i mi podobnych mówię: Kaczyński nic nie rozumiesz. Mniej niż nic. I nie masz prawa tak mówić” – napisał na Twitterze Sienkiewicz, a jego wpis spotkał się z dużym odzewem ze strony internautów, którzy również wychowywali się w niepełnych rodzinach.

~he hee

Podniescie swoje tylki z kanap, udajcie sie do lokalu wyborczego i oddajcie glos na jedyna partie, ktora w dluzszym dystansie gwarantuje suwerennosc i rozwoj gospodarczy naszej wspolnej Ojczyzny, tzn. PiS !!! Glosowanie na inne partie, udajace tylko polskie, to podcinanie galezi, na ktorej od wiekow siedzia prawdziwi Polacy, popieranie osciennych, odwiecznych wrogow naszego kraju, agentow i szkodnikow, zlodziei i malwersantow, majacych na uwadze wylacznie wlasne korzysci, a twiec grzech ciezki !!! Jesli PiS - dzieki waszym glosom - zdobedzie wiekszosc konstytucyjna, to dzieki mozliwym zmianom w Konstytucji bedzie mozliwe ukrocenie samowoli "nadzwyczajnej kasty przestepcow" w togach i lancuchach czyli przywrocenie wreszcie sprawiedliwosci w sadach ... Ponadto dokona sie - z duzym opoznieniem, ale lepiej pozno nic wcale, LUSTRACJI kluczowych grup spoleczno-zawodowych, na czele z nauczycielami i zainfekowana komunizmem kasta "pedagogow akademickich", ktorzy oglupiaja nasze dzieci na wyzszych uczelniach, przez co hamujac rozwoj kraju. Komuchy wreszcie trafia do wiezien za swoje przestepstwa w czasie i "po magdalenkowym obaleniu" komuny, a nasz narod - jeden z najzdolniejszych na swiecie - wreszcie otrzyma szanse trwalego usadowienia sie w czolowce swiatowej zarowno cywilizacyjnie jak tez gospodarczo ... Wybor nalezy do was, kanapowcy ...

~WZÓR

Kaczyński stary kawaler
Terlecki rozwodnik
Mazurek rozwódka
Marta Kaczyńska trzeci mąż

Rodzina najważniejsza

~@pisgeniusze

Jaruś mając dopiero 40 lat ochrzcił się, teraz udaje wielkiego katolika bo chce by kler popierał go w wyborach. Bratanica, niejaka Marta Kaczyńska-Sumieniewska-Dubieniecka-Zielińska powiedziała, że "rodzina pozostaje rzeczywistością nie do zastąpienia". Nie powiedziała tylko z którym?

~omijam FP

Panie wójcie mieszkańcy miejscowości w której Pan pracuje patrzą na Pana z coraz większym smutkiem,
Ten Basen w miejscowości Stany jest dowodem faworyzowania przez Pana miejscowości Stany.
I te marne grosze które Pan teraz zdobył. Ale tak, w Stanach trzeba drogę wyremontować.... weź Pan zmień pracę.

~pisgeniusze

Ten ich "prezes" bredził że "poza Kościołem jest tylko nihilizm". Głupi ludek nie ma pojęcia o tym ale udaje jak on mądrego. Kiedyś zapytany PiSowiec co zrobiłby jak by się dowiedział że jego syn to homo sapiens? Odpowiedział, że natychmiast wywalił by go z domu.
Taki jest poziom intelektualny każdego PiSowca!!!

~@he he

Ten twój tzw. "prezes" też jest za rodziną. W/g niego rodzina to kobieta plus mężczyzna i ich dzieci, Sam daje inny przykład: on i jego kot. Oto cała filozofia i zakłamanie PiSowskie smiech2

~Rozum

Słowo "włodarz" jest tak pretensjonalne, że aż śmieszne. Może już wystarczy tego dmuchania w wydmuszkę, gdyż pęknąć może.

~Syjon

Nie dajcie się nabrać platnemu pisowskiemu trollowi . Dobrze to będzie tylko im jeśli znowu zostaną dopuszczeni do koryta. Zobaczcie co warte jest obecnie ten 500+. Drożyzna w sklepach jakiej nie było w historii. Niedługo będziemy nosili wypłaty w walizkach a towar będzie na kartki. Jak za dawnych czasów.

Długi trzeba będzie splacac

~robrol

Polska jako druga Korea Płn, Białoruś, Rosja Putina czy Grecja, to już nieaktualne. Nowym straszakiem totalnych od wczoraj została Wenezuela. A my po prostu róbmy swoje Polska nie jest biednym krajem, a Polacy nie muszą być żebrakami. Nie dajmy sobie wmówić, że zawsze na nic nas nie stać i że musimy być biedni. Taka narracja była przez całą komunę i III RP. Godność pracownika lub powrót do niewolnictwa za 1500 zł. 13.X wybór należy do nas.

~ he he..

Nawet, jezeli ktos nie lubi aparycji prezesa, to niech pomysli o 24 milionach zl kradzionych kazdego dnia za czasow pelo i zsl. Za ta kase juz dawno moglyby byc wspierane rodziny, budowane drogi itd, itd.