Włodarzom gmin wręczono promesy na zadania gminne

Image

W piątek miało miejsce uroczyste wręczenie promes na realizację zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego. W związku z tym odbyło się spotkanie, na które przybyli włodarze poszczególnych gmin powiatu stalowowolskiego. Podobna uroczystość odbyła się również w powiecie niżańskim.

Lista zatwierdzona została 30 sierpnia 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów. Promesy wręczał wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. Obecny był również dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztofa Sopel.

Przypominamy, że Fundusz Dróg samorządowych to nowe narzędzie wsparcia dla samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. Na listach podstawowych zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazło się ich aż 3220, w tym 812 zadań powiatowych i 2408 gminnych. W przypadku powiatu stalowowolskiego środki pozyskają: powiat stalowowolski, Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików, Bojanów, Zaleszany. Dofinansowanie dla naszego powiatu wyniesie w łącznie aż 33 335 572,02 zł. W powiecie niżańskim środki rządowe zasilą: powiat niżański, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów. Łącznie będzie to 21 924 400,90 zł. W powiecie tarnobrzeskim dofinansowanie na ogólną kwotę 9 706 243,01 zł pozyskają: powiat tarnobrzeski, Tarnobrzeg, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba i Baranów Sandomierski.

Prezydent Stalowej Woli, jako ten, który złożył wniosek o dofinansowanie jeden z największych, otrzyma promesę z rąk ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowana większość tych wniosków uzyskała wsparcie 80%. To jest bardzo ważne aby w tej skali wspierać jednostki samorządu terytorialnego. My tworząc Fundusz Dróg Samorządowych mówiliśmy o jego wyjątkowych cechach, to, że jest to program rozpisany na 10 lat i ma zapewnione zabudżetowanie od 2019 do 2028 roku, to że można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wartości 80% co pozwoli samorządom na realizację większej liczby zadań oraz to, że można realizować zadania w perspektywie kilkuletniej, czyli zadania wieloletnie planując je w budżecie, mając możliwości realizacyjne większych zadań inwestycyjnych- mówił wiceminister Rafał Weber.

Drogi to ważny element rozwoju Polki lokalnej, to też bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tych dróg i lepszy dostęp do świata nauki, kultury, szersze perspektywy i większe możliwości. Wyremontowanie, zwłaszcza tych niewielkich, wiejskich dróg, poprawi znacząco jakość życia wielu ludzi. Budownictwo drogowe to też walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez dotarcie do tych, którzy oddaleni od ośrodków miejskich byli pozbawieni dostępu do lepszej pracy, szkół i kultury.

Rafał Weber wręczył promesy: staroście powiatowemu Januszowi Zarzecznemu- powiat stalowowolski: 8 878 427 zł, wójtowi Sławomirowi Serafinowi- Gmina Bojanów: 482 314 zł, wójtowi Łukaszowi Bajgierowiczowi- Gmina Pysznica: 2 204 901 zł, wójtowi Janowi Pyrkoszowi- Gmina Radomyśl nad Sanem: 505 028 zł, burmistrzowi Dariuszowi Toczyskiemu - Gmina Zaklików: 624 795 zł, wójtowi Pawłowi Gardemu- Gmina Zaleszany: 469 373 zł.

Na końcu przyszedł czas na podziękowania i pochwały za dobrą współpracę, szczególnie z województwem i wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem. Przypomniano, że przedstawiciel rządu pochodzi z tego terenu i dba o interesy regionu. Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztofa Sopel przytoczył dane, z których wynika, że na nasze województwo dodatkowo popłynęło aż 40 mln zł co daje duże możliwości rozwoju regionu. 52 zadania gminne dostały zwiększone dofinansowanie aż do 80%. Obecnie będzie realizowanych 130 zadań gminnych i 62 powiatowe, co daje 355 km dróg remontowanych i przebudowywanych.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu stalowowolskiego i Miasta Stalowa Wola:

Powiat Stalowowolski kwota: 8 878 427,20 zł):

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów na odcinku od km 2+140 do 3+132 w m. Irena oraz na odcinku w km 5+850 - 7+565, 7+645-8+070 w m. Łążek Zaklikowski.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice na odcinku w km 1+438 - 3+072 w m. Brandwica, Jastkowice.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka - Stalowa Wola, ul. Ogrodowa - etap I.

Stalowa Wola (kwota: 20 170 731,20 zł):

1. Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
2. Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli.

Pysznica (kwota: 2 204 901,87 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R wraz z budową chodnika - ul. Podborek w miej. Pysznica i przebudowa drogi gminnej nr 101220R wraz z budową chodnika - ul. Zadole w miejscowości Pysznica.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica - działka nr ew.1277/9. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Słotwiny w m. Pysznica i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Żwirowa w m. Pysznica.

Zaklików (kwota: 624 795,98 zł):

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaklików, Antoniówka, Karkówka na terenie gminy Zaklików obejmującą swym zakresem": Zadanie Nr1: Przebudowę drogi gminnej Nr 101406R Zaklików - Antoniówka na odcinkach od km 0+722 do km 0+973 i od km 2+221 do km 2+750; Zadanie nr 2: Przebudowę drogi gminnej Nr 101408R Antoniówka - Karkówka na odcinku w km 2+040 do km 2+460.

Radomyśl nad Sanem (kwota: 505 028 zł):

1. Remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

Bojanów (kwota: 482 314,19 zł):

1. Remont drogi gminnej nr 101159R Stany Załęże - Moskale w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Stany ul. Załęże. Remont drogi gminnej nr 101102R Przyszów Staw - Przyszów Burdze w km 0+020 - 0+440 w miejscowości Przyszów ul. Staw. Remont drogi gminnej nr 101112R Bojanów ul. 3-go Maja w km 0+002-0+385 w miejscowości Bojanów ul. 3-go Maja.

Zaleszany (kwota: 469 373,58 zł ):

1. Przebudowa drogi gminnej 101510R od km 0+037 do km 0+490, od km 0+525 do km 1+070 w miejscowości Agatówka.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu niżańskiego i Miasta Nisko

Powiat Niżański (kwota: 8 032 756,86zł:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1051R ul. Sopocka w Nisku.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary - Banachy w m. Huta Nowa
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1038R Majdan Golczański - Golce na odcinku Majdan Golczański - Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1039R Jarocin - Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki

Nisko (kwota: 6 404 620zł):

1. Budowa ulicy Jaworowej w Nisku
2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Paderewskiego w Nisku nr 102559R, od km 0+008,50 do km 0+196,50
3. Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w miejscowości Nowosielec.

Rudnik nad Sanem (kwota: 2 228 043,87zł):

1. Przebudowa dróg w ciągu ulic: Doliny, Przemysłowa i Wspólna w Rudniku nad Sanem.
2. Przebudowa dróg gminnych w ciągach ulic: Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarskiej w Rudniku nad Sanem.

Ulanów (kwota: 1 787 922,46 zl):

1. Przebudowa ulicy Słonecznej nr 102832R oraz ul. Wielkiej w miejscowości Bieliniec w km 0+000 do 0+800, Przebudowa drogi w m Bieliniec ul. Sportowa dz. ewid nr 955/12 w km 0+000 -0+180
2. Przebudowa ulicy Głowackiego nr 102860R oraz Kazimierza Jagiellończyka nr 102862R wraz z przebudową chodników w Ulanowie Przebudowa ulicy 11 Listopada nr 102881R wraz z przebudową chodników w Ulanowie.
3. Przebudowa drogi dz. ewid. nr 234/1, 209 wraz z budową chodnika w miejscowości Borki.

Harasiuki (kwota: 1 316 691,01 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102105R Huta Nowa-Huta Stara.

Jarocin (kwota: 1 059 150,35 zł):

1. Remonty dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa-Mostki Sokale, Domostawa – Maklaki.

Jeżowe (kwota: 854 223,35 zł):

1. Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

Krzeszów (kwota: 240 993 zł)

1. Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753.

Zadania do realizacji w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na ternie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg:

Powiat Tarnobrzeski (kwota: 2 791 360 zł):

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R Durdy-Marki-Józefów w miejscowości Marki w km 4+495,5 - 5+035,3.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 Kawęczyn - Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 - 1+174.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w miejscowości Krawce

Tarnobrzeg (kwota: 2 364 440 zł):

1. Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I.

Grębów (kwota: 1 982 207 zł):

1. Przebudowa dróg gminnych nr R100232, nr R100227 i nr 100226 w Jamnicy.

Gorzyce (kwota: 1 097 612 zł):

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach.
2.

Nowa Dęba (kwota: 938 456,83 zł):

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba.

Baranów Sandomierski (kwota: 532 167,18zł):

1. Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski.

Przewiń do komentarzyKomentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.