Radni w sprawie dodatków dla nauczycieli

Image

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dyskutowano nt. regulaminu określającego wysokość dodatków dla stalowowolskich nauczycieli podstawówek i SLO.

Szkoły te znajdują się pod jurysdykcją miasta. Dodatki są zróżnicowane dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Uchwała ustala wysokość stawek dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określa szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, przedstawia szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wskazuje wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonym przez Gminę Stalowa Wola przysługuje również dodatek motywacyjny na okres od 6 do 12 miesięcy.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje następujący dodatek funkcyjny wypłacany miesięcznie: dyrektor przedszkola- od 500 do 1500 zł, dyrektor szkoły- od 1200 do 2400 zł, wicedyrektor szkoły- od 500 do 1200 zł, wicedyrektor przedszkola- od 400 do 700 zł. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji: wychowawcy (oddziału w przedszkolu- w wysokości 150 zł, klasy w szkole podstawowej- 300 zł, klasy w liceum ogólnokształcącym- 350 zł, opiekuna stażu- 70 zł). Oprócz tego nauczycielom przysługują dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy (łącznie może to być 30% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak za godzinę ponadwymiarową).

Dodatkowo w budżecie miasta tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego.

Rozbieżność w kwotach dotyczących wychowawstwa w przedszkolach i szkołach zdziwiła radną Renatę Butryn. Nauczyciel w podstawówce dostać ma według uchwały dwa razy tyle. Dlaczego? Czyżby kształtowanie malucha, jakże ważne z punktu widzenia całego jego późniejszego rozwoju, było oceniane niżej?

- Jest to bardzo odpowiedzialny moment w pracy, bardzo odpowiedzialna praca, bardzo wyczerpująca, angażująca i psychicznie, i emocjonalnie nauczyciela, jeżeli mówimy o dobrych nauczycielach, a takich mamy w Stalowej Woli. Pewnie związki zawodowe projekt zaopiniowały pozytywnie. Ja uważam, że te panie powinny dostawać po 300 zł tak jak nauczyciele w szkołach podstawowych, w liceum jest po 350, czyli uznano, że praca z młodzieżą jest bardzo trudna- mówiła Renata Butryn.

Nauczanie na każdym szczeblu ma swoje plusy i minusy. Inaczej podchodzi się do dzieci, inaczej do młodzieży. Trudno porównywać i tworzyć jakieś piramidy trudności stawiając jedno wychowawstwo wyżej, a inne niżej. Renata Butryn zaapelowała, żeby nie dzielić w ten sposób nauczycieli, zwłaszcza tyczy się to przedszkolanek. W dzisiejszych czasach, gdy tak wielu młodych ludzi ucieka od źle płatnych zawodów, może dojść do sytuacji, że zawód nauczyciela, jako ten gorzej opłacany, będzie omijany. Podobną sytuację odnotowaliśmy w Polsce w przypadku pielęgniarek.

Jak powiedział prezydent dodatki będą tylko w tym roku kosztować miasto jeszcze 200 tys. zł (w całym roku budżetowym ok. 800 tys. zł). Pieniądze będą pochodzić z subwencji. Leszek Brzeziński zastanawiał się dlaczego jest różnica w dodatku między wychowawcą w podstawówce a liceum. Jak wyjaśniła naczelnik Halina Wołos liceum mamy jedno, a oprócz tego skumulowały się w nim dwa roczniki, są też dwie odrębne podstawy programowe, bo część młodzieży przyszła do podstawówce, część po gimnazjum. Klasy są dużo bardziej liczniejsze niż w szkole podstawowej. Oddziałów jest 30, a w szkole podstawowej- ponad 200. Jak stwierdziła Renata Butryn, nie powinno mieć znaczenia ilość oddziałów, ale jakość pracy włożonej w wychowanie.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę prawie jednogłośnie (Andrzej Szymonik wstrzymał się od głosu).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.