Duże zainteresowanie poszerzoną formą programu „Rodzina 500+”

Image

16 lipca do stalowowolskiego parku trafił mobilny punkt informacyjny programu „Rodzina 500+”. Można było zasięgnąć informacji na temat nowej formuły programu i uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku.

- Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wszystkim dzieciom, niezależnie od dochodu, który jest w rodzinie. Na dzień 15 lipca mieliśmy na terenie naszego województwa 85 tys. wniosków złożonych drogą internetową. Czekamy na 1 sierpnia. Wówczas będzie można złożyć wniosek w sposób tradycyjny, w wersji papierowej. Tutaj, na Podkarpaciu, ta tradycyjna forma podania do urzędu jest bardziej preferowana. Zatem na pewno ilość wniosków w znaczący sposób się zwiększy. My zabezpieczamy środki finansowe w kwocie 8,5 mln zł w miesiącu lipcu– mówiładziś w Parku Miejskim Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacka.

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 31 października. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu.

- Do urzędu wpłynęły wnioski na blisko 7,1 tys. dzieci. Większość z nich jest już rozpatrzonych. Pod koniec tego tygodnia do stalowowolskich rodzin wpłynie kwota ponad 3,5 mln zł. Ponad 4,5 tys. dzieci pochodzi z rodzin, które były już objęte dotychczasowym programem, natomiast 2,6 tys. dzieci to są pierwsze dzieci w rodzinie, czyli te, które nie były objęte wsparciem programu „Rodzina 500+”– mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ubiegłym roku do stalowowolskich rodzin w ramach programu popłynęło 29 mln zł. Prezydent szacuje, że w dzięki nowym założeniom tym razem na ten cel zostanie przekazanych około 60 mln zł.

Wniosek o przyrznie świadczenie można złożyć przez Internet za pomocą systemu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej. Od 1 sierpnia dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub przynosić osobiście doUrzędu Miasta. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, pokój nr 8, w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30– 15.30.W przypadku pytań lub wątpliwości można zasięgnąć porady telefonicznej pod numerem 15 643 34 85.

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.