Wotum Zaufania dla prezydenta Lucjusza Nadbereżnego

Image

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia włodarzowi Stalowej Woli wotum zaufania.

Raport obowiązkiem miasta

Zanim to jednak nastąpiło, prezydent Lucjusz Nadbereżny przedstawił „Raport o stanie miasta za rok 2018”. Dokument liczący 125 stron musiał być przygotowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport należy przygotowywać corocznie do końca maja.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Dokument podzielony jest na poszczególne działy i omawia po kolei szczegółowo takie sprawy jak: stan finansów miasta (wykonanie budżetu, wydatki majątkowe, analiza płynności finansowej, analiza samodzielności finansowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa), podsumowanie inwestycji, pozyskanie środków zewnętrznych (projekty unijne, projekty rządowe, te zakończone i te rozpoczęte itp.), podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza i przedsiębiorczości, Stalowowolska Strefa Gospodarcza i różne wydarzenia, kongresy, targi, konferencje itp., edukacja, kultura, rewitalizacja, sport, zdrowie, pomoc społeczna, inwestycje drogowe, transport publiczny, ład przestrzenny, gospodarka mieszkaniowa i zasobami gruntowymi, gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka ściekowa, działalność Rady Miejskiej, Urząd Miasta, Promocja Miasta, Promocja Krajowa i Międzynarodowa, cyfryzacja. Z całym raportem o stanie miasta można zapoznać się TU.

- Ideą jaka przyświecała Miastu do jego stworzenia była przede wszystkim prostota informacji w nim zawartych. Miasto Stalowa Wola nie jest największym ośrodkiem miejskim w Polsce, ale ilość działań podejmowanych na jego terenie przez władze miejskie jest olbrzymia. Nie jest trudno napisać dokument na kilkaset stron, zawrzeć w nim szczegółowe informacje na temat funkcjonowania każdej sfery publicznej, wartość poznawcza takiego dokumentu była by jednak znikoma, stąd decyzja, aby informacje w raporcie miały charakter jak najbardziej prosty i czytelny, aby stanowiły podsumowanie działalności samorządu, a nie jego szczegółowy opis. Należy również zaznaczyć, że miasto to nie jednorodny organizm, działają na jego terenie różne instytucje publiczne i prywatne, każda z nich ma swój wkład w rozwój miasta, każda podejmuje różne działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Stalowej Woli. Raport przedstawia tylko działalność Gminy rozumianej jako zbiór różnych instytucji i spółek miejskich. Działalność innych podmiotów samorządowych– powiatu czy województwa w raporcie została pominięta, podobnie jak pominięto działalność instytucji rządowych czy prywatnych. Raport pokazuje więc tyko wycinek tego, co w rzeczywistości dzieje się na terenie Miasta, wycinek niezwykle ważny będący zapisem działalności wybranych przez mieszkańców władz Stalowej Woli- mówi Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent raport omawiał niemal dwie godziny. Na koniec poprosił o udzielenie wotum zaufania nie tylko dla siebie, ale i dla tych, którzy pracowali na rzecz miasta w 2018 roku. Poszczególne komisje miejskie projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

Opozycji raport wydaje się być serem szwajcarskim, za dużo w nim dziur

Do dyskusji zgłosił się Damian Marczak. Podziękował osobom, które przyczyniły się do wykonania założonych zadań. Równocześnie skrytykował raport twierdząc, że za dużo w nim zdjęć, również prezydenta, a za mało ważnych danych. Brakuje np. szczegółowej struktury demograficznej, dokładnej informacji na temat infrastruktury dróg, ich jakości i środków na ich utrzymanie, struktury magistratu miasta, danych na temat ile osób i na jakich stanowiskach jest zatrudnionych w urzędzie i jakie koszty łącznie idą na administrację. W dziale o finansach miasta, według Marczaka, są błędy co zaburza wartość raportu i świadczy o niechlujności w jego tworzeniu. Według radnego w tabelach np. zabrakło pewnych informacjach na temat co w budżecie zaplanowano, a co wykonano, co pozwoliłoby na porównania i wyciągniecie wniosków na przyszłość. W dziale o edukacji i zdrowiu brakuje szczegółowego podziału wydatków. Nie ma też informacji o majątku miasta, a także np. o tym ilu mieszkańców oczekuje na przydział mieszkania. Nie ma również danych o współpracy z organizacjami pozarządowymi, a na to również idą środki gminne (w jakim trybie przydzielono dotacje itp.). Brakuje pogłębionej analizy potrzeb szkół, nie tylko dotyczącej samych budynków, ale i przyległych obiektów typu boiska, stołówki. Radny chciałby też wiedzieć w jakim stopniu i czy w ogóle realizuje się strategię rozwoju miasta. Chciałby znać związane z nią plany na przyszłość. Padło też pytanie o MZK i Biznes Tower i wydatki i zadłużenie miasta.

Szczegółów należy szukać w innych opracowaniach

Jak wyjaśnił prezydent raport tworzony był pierwszy raz i zawiera informacje najbardziej oczekiwane.

- Wyszliśmy z założenia, że ten dokument przejdzie troszeczkę po środku i nie będzie powielał innych raportów. Wiele spraw zawartych jest w absolutorium i projekcie budżetu- przekonywał prezydent.

W przeciwnym razie dokument liczyłby co najmniej 500 stron, a ustawa wyraźnie mówi, że powinien pokazać szersze spojrzenie na miasto. Nie ma być sprawozdaniem z poszczególnych działów. Niektórych rzeczy nie dało się w nim zamieścić z tej prostej przyczyny, że dane, o których mówił Damian Marczak będą dostępne w raportach GUS dopiero końcem lipca, a raport miał być przygotowany w maju. Prezydent nie zgodził się z zarzutem, że brakuje szczegółowych informacji w poszczególnych działach. Wymienił nawet numery stron, gdzie się one znajdują.

Joannie Grobel- Proszowskiej zabrakło informacji m.in. na temat wydatków na utrzymanie należących do miasta obiektów typu place zabaw, instalacje w parku miejskim, czy błonia nadsańskie, gdzie właśnie wskutek upałów wyschło połowę nasadzeń i trzeba będzie wydać pieniądze na ich odtworzenie. Według radnej nie ma co też się chwalić niskimi cenami usług typu wywóz śmieci, bo już była mowa o tym, że pójdą one w górę. Zwróciła również uwagę na to, by nie nazywać inwestycjami zadań, które nie przynoszą zysków, a wprost przeciwnie, je generują (rozrywka).

Damian Marczak wspomniał, że w raporcie powinny znaleźć się jeszcze informacje o złożonych w magistracie wnioskach i pismach mieszkańców i sposobie ich rozpatrzenia, co dałoby obraz pracy urzędu. O sporcie i jego rozwoju dyskusje podjął Leszek Brzeziński.

Władza jest super, czy władza nie jest super?

Prezydent przyznał, że raport jako ten, który powstał pierwszy raz, na pewno zawiera pewne niedociągnięcia i dzisiejsza dyskusja pomoże na przyszłość je uzupełnić. Przed głosowaniem opozycja poprosiła o przerwę.

Po niej radni znów podjęli dyskusję, między innymi Łukasz Durek i Elżbieta Kulpa, która uczuliła radnych na to, że przecież ile osób, tyle uwag i opinii i powinno się to wziąć pod uwagę podczas czytania opracowania. Przytoczyła listę dokumentów i raportów, które w trakcie pracy radni mieli okazję przeczytać i omawiać, a które posłużyły do opracowania dokumentu. Przypomniała, że raport był opracowany przez wiele osób, urzędników, którzy spędzili nad nim wiele czasu.

Po opozycyjnej łyżce dziegciu, łyżkę miodu zapewnił radny Jan Sibiga wychwalając pracę i działania prezydenta. Renata Butryn wystąpiła w imieniu Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego. Powiedziała, że wotum zaufania jest całkowitym poparciem działalności i kierunku działań dla prezydenta, dlatego to głosowanie jest tak ważne. Według niej raport powinna napisać zewnętrzna, profesjonalna firma, wówczas nie było może w nim błędów. Wyraziła opinię, że działania podejmowane przez miasto powinny mieć nadaną rangę ważności i realizowane powinny być według listy. Tymczasem wiele zadań wykonuje się, bo pojawiło się jakieś dofinansowanie. Wymieniła również braki jakich dopatrzyła się w raporcie. Według niej nie ma informacji o wzroście zatrudnienia w mieście, inwestycjach dających pracę, dyżurach radnych, działalności spółek, wydatkach na utrzymanie obiektów. Radna mówiła o zadłużeniu Stalowej Woli (początek 2018 r.- 103 mln, koniec 2018 r.- 173 mln), promocji miasta i kierunkach z tym związanymi (radna zastanawiała się w jakim kierunku ona zmierza). Radnej brakuje „praktycznych” projektów (sprawy związane z opieką zdrowotną, głównie seniorów, czy kanalizacji). Za dużo jest za to takich zadań, które można by jeszcze odłożyć. Zwróciła uwagę na wyludnianie się miasta.

Kto się spotyka z mieszkańcami i czy nienazwany budżet obywatelski jest lepszy od tego nazwanego

Prezydent odpowiadając przyznał, że zewnętrzna firma mogłaby sporządzić raport, ale wzięłaby za niego ok. 30 tys. zł. Tymczasem pracę tę wykonano na miejscu nakładem własnym. Kolejny raz przypomniał, że raport nie może zawierać wszystkich danych i sprawozdań, a wotum zaufania ma być udzielone nie raportowi, lecz prezydentowi na podstawie tego co widać na mieście, tego co się zmieniło i co zostało zrobione, a nie tego, co w skrócie pisze w dokumencie. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie powiedział, że urząd zatrudnia 214 osób, a pracowników jest więcej, bo doszło wiele programów, które trzeba obsłużyć, jak chociażby 500+. Odniósł się także do problemu budżetu obywatelskiego, na który według przepisów można by przeznaczyć kilka milionów (1% budżetu). Tymczasem na rozwiązanie problemów osiedlowych poszło ok. 40 mln zł, co jest o wiele korzystniejsze. Według prezydenta w innych miastach to jest zasłanianie prawdziwych problemów i daje miastu możliwość ucieczki od rzeczywistości. Wyjaśnił też, że trudno byłoby mu podać liczbę spotkań z mieszkańcami, bo oprócz tych oficjalnych, odbywa każdego dnia wiele nieoficjalnych. Są to spotkania z obywatelami na mieście, także te spontaniczne i nie zapisane w protokołach, które mają miejsce gdy jeździ hulajnogą między blokami lub spotyka stalowowolan na spacerze i podejmuje z nimi dialog. Według prezydenta nie można wyhamować niektórych działań, bo miasto musi rozwijać się równomiernie. Niektórych więc działań nie da się odłożyć na później. Mówiąc o promocji Stalowej Woli przekonywał, że promocją są nie tylko koncerty, ale i rankingi, w których stoimy bardzo wysoko. Odnosząc się do słów Renaty Butryn, że przyjazd dygnitarzy nic nie daje, przypomniał o rekordowych dofinansowaniach i zainteresowaniu miastem z punktu widzenia strategii rządowej. Gdyby porównać to z latami odległymi, te statystyki byłyby miażdżące.

Radny Dariusz Przytuła odpowiadając prezydentowi powiedział, że opozycja również spotyka się i rozmawia się z mieszkańcami. Te rozmowy bywają bardzo emocjonujące, nierzadko pojawiają się łzy. Porozumienie nie jest więc oderwane od problemów stalowowolan. Humorystycznie dodał, że on sam nie potrzebuje do tego zabawek typu hulajnoga. Wywiązała się również dyskusja na temat drzew do wycinki, o które walczą mieszkańcy.

Głosowanie zgodne z przewidywaniami

Po prawie 5 godzinach od rozpoczęcia sesji radni przystąpili do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla prezydenta. Wcześniej prezydent wyraził opinię, że w tym głosowaniu nie powinno być opinii rozmytych. Powinno się opowiedzieć jasno „tak” lub „nie”.

Ostatecznie „za” głosowało 15 osób, „przeciw” były 3 (Renata Butryn, Andrzej Szymonik, Dariusz Przytuła) od głosu „wstrzymało się” 4 radnych (Jerzy Augustyn, Leszek Brzeziński, Joanna Grobel- Proszowska, Damian Marczak), 1 osoba była nieobecna (Mariusz Bajek).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~lonia

helga i 123 dawno sie tak nie usmiałem pazie haha smiech2

manukun

@bilans
I która z tych "inwestycji" generuje dodatkowe wpływy do budżetu? Żadna. Kolejne skarbonki, do których trzeba coraz więcej dopłacać.

Rzeczywiście, parkingi to najważniejsze, czego brakuje miastu

~Bilans

Plus 140 miejsc parkingowych kolo szkoły nr 7 powiedział że wie co robi bo pieniędza później z UE przepadną pożyjemy zobaczymy co z tego wyjdzie

wopin

Bilans dodaj do tego ze wszytko na kredyt i będzie całość

~Bilans

Za czasów prezydenta 1 Kadencja zmodernizowana komunikacja miejska hala wazywna uratowanie Mostostalu i Metalowca od upadku bo nikt nie chciał więc przejęło te budynki miasto olbrzymią inwestycja w sport Centrum Szkoleniowe zeStadionem Rozgrodzenie bram huty budowana hala ARP obwodnica droga przez hutę łącznik na Solidarności i jeszcze kilka innych pożytecznych rzeczy pomijając strefy rekreacji to zrobił dużo więcej od A Szlezaka

~Helga

Emerytowany oficer Wojska Polskiego, Dionizy Sołobodowski postanowił napisać list otwarty do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka. Mężczyzna zadał w nim politykowi kilka pytań, które podbijają serca internautów. Brawo za list. Czekam na reakcję. – napisała w odpowiedzi jedna z internautek.

Jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego (nie żadnego „ludowego”, bo takiego neologizmu nie znajduję w moich dokumentach). Pochodzę z polskiego, szlacheckiego Rodu o tradycjach wojskowych i niepodległościowych.
Moi Przodkowie walczyli w Legionach H. Dąbrowskiego oraz w Insurekcji Kościuszkowskiej.
Służyłem jednej Ojczyźnie:
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ (PRL), bo innej do wyboru nie było.
Służyłem tej Ojczyźnie i przysięgałem temu NARODOWI, która dała wykształcenie, bezpieczeństwo i pracę między innymi naczelnemu inżynierowi Fabryki Samochodów Osobowych, członkowi egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR (a którego miałem możność poznać osobiście w stanie wojennym) – inż. Lucjanowi Błaszczakowi.
Tenże towarzysz, który ostentacyjnie (nawet na fartuchu warsztatowym) na co dzień nosił znaczek PZPR (ja go wbrew zaleceniom ówczesnego mi-stra nie nosiłem), z racji produkcji na potrzeby obronności Państwa (produkcja dla WP oraz MSW) – współpracował jawnie i bez oporów z SB oraz WSW (WSI), bo (chyba) czuł się Patriotą. – rozpoczął.

Pytania:
Czy potępia Pan swojego ojca za służbę „tamtej Ojczyźnie”??
Czy zamierza Pan zdegradować ojca (porucznika WP) za ten czyn??
Czy zamierza Pan odebrać swojemu Ojcu emeryturę??
Czy zamierza Pan oddać swój dyplom uzyskany w wyniku bezpłatnych studiów w „tamtej Ojczyźnie”.
Czy służył Pan w wojsku, a jeżeli tak: to w jakim? A jeżeli NIE- to co Pan robi na zajmowanym stanowisku??
Czemu ma służyć nadruk na pismach MON: ”Służymy Niepodległej” (czyli PODLEGŁEJ NATO, a właściwie USrAelowi)? No to jakiej OJCZYŹNIE służył Pana Ojciec??
Czy zamierza Pan zwrócic pieniążki, jakie „tamta Ojczyzna” łozyła na Pana darmowe przedszkole, szkołę podstawową, szkołe średnia oraz studia??
Czy pełne podporządkowanie firm ochroniarskich „chroniących” obiekty wojskowe pod IDF oraz Mossadowi to dowód, że służycie niepodległej???
Czy Pan ma aktualne badania lekarskie??? (przedtem wymagane od ministra ON)?? Antoś walnięty o brzozę miał: jedno z Rybnika (oddział zamknięty) i drugie z „Dziekanki” w Gnieźnie…
Dionizy Sołobodowski
Pułkownik WP w rezerwie
Warszawa 21.11.2018 r. – zakończył.

art2deco

Jedno piwo?

~pifko

Dlaczego piwo w restauracjach jest takie drogie że większość ludzi pije za blokami w parkach i gdziekolwiek
Według badań organizacji, która zrzesza właścicieli pubów i browarów, aż 75 proc. z nich uważa, że cena butelki czy kufla jest dziś za wysoka

~Kama

@~kibic
Hejt zaciemnia mózgi. Już zapomnieliście w jakiej sytuacji była Huta po rządach Pi s-u i kto ściągał pomoc z Warszawy dla zakładów. A budynki KUL, Politechniki . Biblioteki to kiedy wyrosły. A sądu? Za czasów Butryn i Szlęzaka. A za Lucka to same parki linowe place zabaw i tyle po nim zostanie. Na szczęście są w Stalowej jeszcze ludzie, którzy nie dają sobie wyprać mózgów propagandą pisowską.

~kibic

Dokladnie panie Prezydencie pokazac ile pieniedzy z Warszawy dostała Stalowa Wola za kedencji pani Butryn w sejmie smiało chetnie się dowiemy tak nalezy zrobic

~Dębiak

Na wczorajszej sesji w Nowej Dębie przegłosowano rozwiązanie straży miejskiej, burmistrz bez votum

~@wiemy

Już Ci tłumaczę.Cofneliśmy się zupełnie w rozwoju.Stalowa i tak wygląda żałośnie.
Czy było parę płacy zabaw więcej czy ich nie było.Chodzi o mentalność.Nie kupuje się czegoś na co nas nie stać.Nie stawia się jak dla przygłupów konfesjonału na błoniach.Nie toleruje samowoli budowlanych,czy nie ukrywana przestępstw w szkolach.Nikt myślący nie pozwoli sobie na takie zarządzanie.

~question

Skoro przy najlepszej koniunkturze w historii dług Polski i Stalowej Woli narasta to kiedy zaczniemy go spłacać. Tak z ciekawości pytam

~wiemy

Do uciekamy, prosze bardzo wszyscy się ucieszą jak tacy jak ty znkną ze STALOWEJ bo tylko robice smród w tm mieście. A co do logiki jak prezydenem był pan SZLEZAK to zachwycałeś się naszym miastem choc STALOWA wtedy była grajdołem. Teraz jak nasze miasto wygląda jak z 22 wieku ty nazywasz nasze miasto pipidówką nie rozumie takiej twojej obłędnej propagandy.

~bbb

takmabyc=edziu

~takmabyc

Dzięki temu że naszym miastem rządzi PIS nasz3e miaso najlepiej się rozwija na PODKARPACIU bo wiadomo że rząd z WARSZAWY zawsze bardziej pomaga prezydentowi z PIS niż jakimkolwiek innym. Dlatego lawinowo w naszym mieście przybywa samochodów i musimy powiększac paringi koło bloków a przy okazji czasami wyciąc jakieś drzewo. Kiedy sobie przypomne jakim grajdołkiem była STALOWA jeszcze ponad 4 lata temu to powiem tak mieszkańcy naszego miasta jesteście najmądrzerjszymi POLAKAMI w POLSCE i nie tylko bo wiem że wielu z was mieszka po za POLSKĄ i zawsze głosujecie na PIS.

~turysta

Cała prawda o zadłużeniu naszego miasta , dzięki temu że naszym miastem rządzi PIS to mamy jedno z ajniższych zadłużeń z wszystkich polskich miast. Gdy porównamy nasze zadłużenie do WARSZAWY, ŁODZI ,GDAŃSKA czy WROCŁAWIA to mamy groszowe zadłużenie. Nalepsze jest to że obecny prezydent WARSZAWY wszystko obiecał mieszkańcom WARSZAWY a teraz rżnie głupa mówiąc że dotrzyma obienic jak PIS da mu pieniądze ,takie jaja dzieją się w WARSZAWIE.

~turysta

Cała prawda o zadłużeniu naszego miasta , dzięki temu że naszym miastem rządzi PIS to mamy jedno z ajniższych zadłużeń z wszystkich polskich miast. Gdy porównamy nasze zadłużenie do WARSZAWY, ŁODZI ,GDAŃSKA czy WROCŁAWIA to mamy groszowe zadłużenie. Nalepsze jest to że obecny prezydent WARSZAWY wszystko obiecał mieszkańcom WARSZAWY a teraz rżnie głupa mówiąc że dotrzyma obienic jak PIS da mu pieniądze ,takie jaja dzieją się w WARSZAWIE.

~mądry

Do marek, nigdy POLACY nie mieli wiecej wolności i demokracji jak w otatnich 4 latach bez mała to po pierwsze. Po druie nigdy ne mieliśmy więcej pienędzy jak w ostatnich 4 latach dzięki progamom najlepszej zmiany tzw. programy PLUS. Możesz dzień i noc owtarzac swojąpropagand a nikt mądry nie odda głosu na pseudo opozycje.

manukun

@internauta
Na Podkarpaciu nie ograrniają ludności? Mielec i Krosno potrafią mieć wzrost liczby ludności. Czasem kilkadziesiąt osób na plusie, potem kilkadziesiąt na minusie. W tym samym czasie Stalowa Wola ma ubytek kilkuset mieszkańców rocznie, a ostatni wzrost liczby ludności był w 1994.

Nadbereżny może opowiadać bajki o rozwoju wzorowanym na Rzeszowie. Naiwni uwierzą. Świadomi życzliwie przemilczą. Wiedzą, że Rzeszów kwitnie z powodu dostępu do miliardów złotych dotacji dla miast wojewódzkich. Do tego PO Polska Wschodnia, dedykowany miastom wojewódzkim, oraz inwestycje samego województwa i inwestorów przezeń pozyskanych. gmina Stalowa Wola nie ma urzędu wojewódzkiego, nie ma oddzielnych puli dofinansowania, nie ma inwestorów ani nawet nowych terenów inwestycyjnych.

Opowiadają dalej bajki. Stalowa Wola pędzi do bankructwa, bo kredyty wydawane są na imprezy i dekoracje, a nie na dochodowe inwestycje. Nadbereżny nie realizuje swoich obietnic wyborczych z 2014. Zamiast tego szuka kolejnych na hulajnodze. To jest poważna władza?

~wiadomo

Do wopin, tutejsza pseudo opozycja do końca świata i jeden dzień dlużej będzie w mniejszości masz to zagwarantowane jak pies bude.

wopin

Opozycja w mniejszości , bezprawie zawsze wygra aż do wyborów

~Marek

Wyborco PiS, czy naprawdę chcesz żyć kraju, w którym Twój własny rząd na
tyle Tobą gardzi wiedząc, że oddasz swoją wolność i demokrację za te
wszystkie plusy, które dziś otrzymujesz, ale nie wiesz jeszcze jak długo?

*Czy nie przeszkadza Ci, że jesteśmy na kursie do opuszczenia Unii
Europejskiej, bo jest to nieuniknione w świetle zapowiadanych przez rząd
zmian w sądownictwie i wolności słowa w niezależnych mediów?

*Czy nie przeszkadza Ci, że publiczne media gardzą Tobą na tyle
mając przekonanie, że uwierzysz w ohydne i bezczelne łgarstwa tam
produkowane.

*Czy nie przeszkadza Ci, że buractwo, które do niedawna zasiadało w
ławach rządowych, pojechało do Brukseli nie po to, żeby Tobie było
dobrze, ale po to, żeby im było jeszcze lepiej.

*Czy nie przeszkadza Ci, że stałeś się trybem w mechanizmie
nienawiści i pogardy dla inności, czy odmiennych poglądów?

*Czy nie przeszkadza Ci, że do tej pory, po ujawnieniu szokujących
materiałów n/t pedofilii w Kościele i hierarchach kościelnych
ukrywających kościelnych pedofilów, prokuratura nie wkroczyła do kurii
biskupich, aby zająć akta i przeprowadzić rzetelne śledztwo, tak jakby
stało się np. w szkole, w której dyrektor kryłby szkolnego pedofila wśród nauczycieli?

*Czy nie przeszkadza Ci, że zamiast demokratycznego rządu, krajem rządzi jeden, szeregowy poseł?

*Czy nie przeszkadza Ci, że prezydent RP jeździ po świecie i robi Ci wstyd?

*Czy nie przeszkadza Ci, że publicznie można dziś rzucać
bezpodstawne oskarżenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji?

*Czy nie przeszkadza Ci, że wkrótce wyroki sądowe będą na
zamówienie władzy? To może również dotyczyć Ciebie.

*Czy nie przeszkadza Ci, że kiedy będziesz uczestniczył w wypadku
samochodowym, w którym sprawcą okaże się lokalny działacz PiS, ale to Ty
zostaniesz uznany winnym i sąd wymierzy Ci karę?

*Czy nie przeszkadza Ci, że gdy np. na komisariacie policji ktoś
zgwałci Ci córkę, ale nikt nie poniesie za to odpowiedzialności?

Jeżeli choć raz uznałeś, że Ci przeszkadza, masz moc, żeby do
tego nie dopuścić. Pamiętaj, że wolności pod dyktaturą nie odzyskuje się
w po wygranych wyborach, bo wyniki tych zwsze będą w 100% popierać
władzę, ale jest ZAWSZE okupione krwią. Już wkrótce możesz ją stracić po
jednym, nocnym posiedzeniu Sejmu. Ocknij się.

~buła

Jak zwykle opozycja nie ma żadnych konkretów i pomysłów ....to jedyne co jej pozostaje to czepiać się bzdur.
Panie prezydencie TAK TRZYMAĆ !!!!

~Wesoly

Zadłużenie miasta rośnie ciemny lud się cieszy, kolejna impreza ,kolejny plac dla dzieci . Lucek nic nie potrafi, tylko brać kredyty...

~TakByło

Marczak ? to ekipa Szlęzaka, to oni wymyślili takie denne imprezy jak Jagodowa Stolica Polski ...

~Lekarz

Myślę, że skoro się już troll opozycyjny wykwiczał, dalszą część dnia, po zaaplikowaniu 3 czopków spędzi już poza internetem.

~kosa

Zadłużanie miasta jest prostą drogą do katastrofy. Opozycja powinna głosować przeciw.

~pięknie

78mln zł deficytu/manka/debetu. 22% dochodów rocznych"Dochody budżetu za 2018 rok wykonano w kwocie nieco ponad 350 mln zł, co stanowi 98,42%, zaś wydatki określone na 428 mln zł zrealizowano na poziomie 96,95%." - ze strony UM

~Precz z JK

O wiele lepiej wypadł Pan Damian od radnej Butryn, myślę, że to on powinien być szefem klubu opozycji stalowowolskiej...