Jakie dochody mają radni i prezydent?

Image

Prezydent miasta wraz z radnymi złożyli oświadczenia majątkowe za ubiegły rok. Sprawdziliśmy kto gdzie pracuje i ile zarabia.

Sprawa oświadczeń majątkowych od dawna budzi wiele kontrowersji. Każdy z nas ma dostęp do informacji i może sprawdzić ile zarabiają lokalni samorządowcy. Czy tak powinno być i czy ten przepis jest właściwy? Co do tego zdania są podzielone. A póki co jeśli ktoś chce działać w polityce musi się spowiadać z tego ile ma oszczędności, gdzie zarabiał pieniądze, a nawet jaki ma samochód i ile posiada mieszkań, działek i domów. Obowiązek ujawniania swoich dochodów pozwala obywatelom zobaczyć jak powodzi się tym, którzy na co dzień decydują o naszych losach. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznych. Dziś publikujemy oświadczenia radnych miejskich.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny

Prezydent miasta urodził się w 1985 roku. Z tytuły swojej pracy w okresie od 1 stycznia do 19 listopada 2018 rok uzyskał 132066,25 zł. Prezydent posiada oszczędności w wysokości 3 tys. zł. Jest właścicielem samochodu o wartości 10 tys. zł. Nie ma domu, mieszkania, ani działek.

Przewodniczący RM Stanisław Sobieraj

Urodził się w 1971 roku w Kraśniku. Pracuje jako kierownik Malarni Wyrobów Gotowych w Liugong Dressta Machinery. Drugą kadencję z rzędu piastuje stanowisko przewodniczącego rady. Z tytułu zatrudnienia w roku ubiegłym uzyskał około 80,9 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Z tytułu diety radnego na jego konto wpłynęło około 23,4 tys. zł. Radny ma mieszkanie o powierzchni 57,38 m2 i dwa samochody osobowe z 2003 i 2009 r. Zgromadził oszczędności w wysokości około 95 tys. zł

Wiceprzewodnicząca RM Agata Krzek

Radna urodziła się w 1974 roku w Nisku. Pracuje jako dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego. Z tytułu zatrudnienia do końca listopada 2018 roku jej dochód wyniósł około 70 tys. zł. Jest to małżeńska wspólność majątkowa. Z tytuły diety radnego od stycznia do listopada ubiegłego roku na jej konto wpłynęło niespełna 13,5 tys. zł. Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym ma mieszkanie o powierzchni 47,90 m2, posiada działkę budowlaną oraz samochód osobowy z 2009 r. Ma 5 tys. zł oszczędności. Radna zaciągnęła pożyczkę w wysokości 25 tys. zł

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Augustyn

Radny przyszedł na świat w 1952 roku w Rudniku nad Sanem. Jest obecnie na emeryturze. Na radnego Rady Miejskiej został wybrany w ubiegłym roku. Z tytułu stosunku pracy w 2018 roku uzyskał 6,6 tys. zł, z tytułu świadczenia emerytalnego (za okres od stycznia do 30 listopada)- niespełna 48 tys. zł. Radny ma dwa mieszkania, pierwsze z nich o powierzchni 64,56 m2 drugie o wielkości 65,16m2 oraz samochód osobowy z 2010 r. Zgromadził około 13,7 tys. zł oszczędności.

Elżbieta Kulpa

Radna przyszła na świat w 1956 roku w Stalowej Woli. Pracuje w Starostwie Powiatowym piastując funkcję skarbnika Powiatu. Radną miejską jest drugą kadencję z rzędu. Z tytułu zatrudnienia na jej konto wpłynęło około 121 tys. zł, za dietę radnego uzyskała dochód w wysokości 10,3 tys. zł. Skarbnik powiatu ma 2 mieszkania o powierzchni 50,89 m2 i 57,19 m2. Posiada 12,5 tys. zł oszczędności w polskiej walucie, około 544 USD, aukcje giełdowe o wartości około 22 tys. zł oraz samochód z 2003 r. Radna zaciągnęła 2 pożyczki na łączną kwotę 35 tys. zł.

Ilona Kaczmarek

Radna urodziła się w 1987 roku w Stalowej Woli. Jest zatrudniona jako przedstawiciel handlowy w filmie Goma Agencja Reklamowa. W ubiegłym roku została po raz pierwszy wybrana jako radna miejska. Jej dochód z tytułu zatrudnia od 1 stycznia do 17 grudnia 2018 roku wyniósł niespełna 23 tys. zł. Z racji tego, że piastuje ona niezbyt długo funkcję radnej, w chwili składania oświadczenia majątkowego jej dochód z tego tytułu wyniósł około 357 zł. Radna ma mieszkanie o powierzchni 48,17 m2 oraz samochód z 2007 roku. Radna zaciągnęła zobowiązania: 24 tys. zł- karta kredytowa, kredyt- ok. 27 tys. zł

Joanna Grobel – Proszowska

Radna Joanna Grobel- Proszowska urodziła się w 1949 roku w Szczecinie. Obecnie jest na emeryturze. Radną miejską jest od października 2018 roku. Z tytułu emerytury, za okres 11 miesięcy, pozyskała około 34,6 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Radna zgromadziła 211 tys. zł oszczędności w walucie polskiej oraz 45 tys. USD. Posiada dom o powierzchni 212 m2, połowę domu o powierzchni 226m2, mieszkanie o powierzchni 64 m2, dwie działki budowlane oraz samochód osobowy z 2008 r.

Karolina Paleń

Radna Karolina Paleń ma 31 lat, urodziła się w Stalowej Woli. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako specjalista. W ubiegłym roku uzyskała mandat radnego. Z tytułu zatrudnienia za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku pozyskała około 39,3 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Na umowę zlecenie zarobiła około 5,5 tys. zł. Z tytułu pełnienia obowiązków kuratora sądowego społecznego uzyskała dochód w wysokości około 6,2 tys. zł. Radna zgromadziła 59 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 48,17 m2. Radna zaciągnęła kredyt hipoteczny w wysokości 110 tys. zł.

Maria Chojnacka

Radna Maria Chojnacka ma 55 lat, urodziła się w Tarnobrzegu. Pracuje w przedsiębiorstwie TAURON Wytwarzanie S.A. Radną jest już kolejną kadencję z rzędu. Z tytułu zatrudnienia za okres od 1 stycznia do 13 grudnia ubiegłego roku jej dochód wyniósł około 57 tys. zł. (małżeńska wspólność majątkowa). Z tytułu pełnienia funkcji radnego otrzymała około 13,7 tys. zł. Radna zgromadziła 349 tys. zł oszczędności, posiada papiery wartościowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych o wartości 30 tys. zł. Ma 2 domy o powierzchni: 120m i 133 m2. Jest właścicielką gruntu ornego o wartości 15 tys. zł. Posiada działkę rekreacyjną oraz 2 samochody osobowe z 2007 i 2017 r. Radna zaciągnęła pożyczkę na kwotę około 12,7 tys. zł.

Paulina Miśko

Radna urodziła się w 1991 roku w Stalowej Woli. Jest zatrudniona w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Rafała Webera na stanowisku dyrektora. Od października 2018 roku piastuje funkcję radnej. Z tytułu zatrudnienia uzyskała dochód w wysokości około 39,2 tys. zł. Na jej konto w chwili pisania oświadczenia majątkowego trafiło 357,88 zł z diety radnej. Zgromadziła około 8,5 tys. zł. Posiada mieszkania o powierzchni 63,95 m2 (własność w ¼) i 32,92 m2. Radna ma kredyt studencki na kwotę 23,4 tys. zł.

Renta Butryn

Renata Butryn urodziła się w 1959 roku w Dębicy. Jak czytamy w jej oświadczeniu majątkowym, w pozycji „miejsce zatrudnia” radna wpisała: emerytka, radna, członek Rady Programowej RP, doradca Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej. Renata Butryn uzyskała mandat radnej podczas ubiegłorocznych wyborów. Z tytułu emerytury za okres od stycznia do 14 grudnia ur. otrzymała około 54 tys. zł, z tytułu diety członka Rady Programowej- 6,4 tys. zł, dieta radnej za listopad wyniosła 357 zł. Na jej kontro trafiło także około 11 tys. zł z pracy na umowę zlecenie. Radna zaoszczędziła 105 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), posiada obligacje skarbowe o wartości 34 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 63,4 m2 oraz samochód z 2011 r. Radna ma zaciągnięty kredyt w wysokości 180 tys. zł na zakup mieszkania.

Andrzej Kochan

Radny przyszedł na świat w 1978 roku w Stalowej Woli. Pracuje na Poczcie Polskiej. W ubiegłym roku uzyskał mandat radnego. Z tytułu umowy zlecenie za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku uzyskał około 17 tys. zł, z tytułu zatrudnienia- ok. 54 tys. zł. (małżeńska wspólność majątkowa). Radny posiada 1 tys. zł oszczędności, dom o powierzchni 140 m2, działkę budowlaną oraz 2 samochody z: 2011 i 1989 r. Radny zaciągnął kredyt w wysokości 40 tys. zł.

Andrzej Szymonik

Radny Andrzej Szymonik ma 51 lat. W październiku 2018 roku został wybrany radnym RM. W roku ubiegłym z tego tytułu uzyskał około 357 zł (za listopad). Zgromadził też 650 tys. zł oszczędności, posiada obligacje skarbowe na kwotę 408 tys. 560 zł. Jest właścicielem domu o powierzchni 121,8m2 i ma 2 samochodów (z 2017 i 2014). W chwili składania oświadczenia nie pracował zawodowo. Majątek jest wspólnotą małżeńską lub majątkiem odrębnym.

Damian Marczak

Radny urodził się w 1979 roku w Nisku. Jest członkiem zarządu w spółce handlowej PMB-LED. W ubiegłorocznych wyborach uzyskał mandat radnego. Z tytułu zatrudnienia pozyskał dochód w wysokości 23100 zł. Z tytułu pełnienia funkcji radnego uzyskał około 357 zł. Prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskał dochód niespełna 26 tys. zł. Radny zgromadził 198 tys. zł, ma dom o powierzchni 144 m2, mieszkanie o powierzchni 63,35 m2 i samochód z 2005 roku. Radny ma zaciągnięty kredyt w wysokości 107 tys. zł.

Dariusz Przytuła

Radny Dariusz Przytuła przyszedł na świat w 1977 roku w Stalowej Woli. Pracuje w SPB Polska na stanowisku dyrektora regionalnego. W okresie od stycznia do 10 grudnia 2018 roku, z tytułu zatrudnienia, otrzymał około 41 tys. zł. Z tytułu umowy zlecenia pozyskał około 1 tys. zł. Z wynajmu mieszkania- około 3,3 tys. zł. Na jego konto wpłynęło także około 357 zł z diety radnego. Zgromadził około 4,5 tys. zł oszczędności. Jest posiadaczem 3 mieszkań o powierzchni: 61,80 m2, 28,23 m2, 25,8 m2. Radny ma zaciągnięty kredyt hipoteczny w wysokości 128 tys. zł.

Franciszek Zaborowski

Radny urodził się w 1953 roku w Kłodzku. Jest obecnie na emeryturze. W ubiegłym roku uzyskał reelekcję jako radny w wyborach samorządowych. Jak czytamy w jego oświadczeniu majątkowym w 2018 roku zasiadał w spółce Huta Stalowa Wola, z tego tytułu osiągnął około 29 tys. zł. Z tytułu stosunku pracy za okres od stycznia do końca września 2018 roku uzyskał około 39 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), z tytułu emerytury, do 30 listopada 2018 roku, na jego konto wpłynęło około 23,5 tys. zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego uzyskał około 10,3 tys. zł. Posiada 218,5 tys. zł w polskiej walucie oraz około 7,5 tys. w euro. Ma też papiery wartościowe warte 20 tys. zł. Posiada dom o powierzchni 187 m2 oraz 2 mieszkania: 46,83 m2 i 35,48 m2.

Jan Sibiga

Radny Jan Sibiga urodził się w 1951 roku w Stalowej Woli. Jest obecnie na emeryturze. Funkcję radnego sprawuje kolejną kadencję. Zasiada w Radzie Nadzorczej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z tego tytułu uzyskał przychód około 23,8 tys. zł. Z tytuły emerytury pozyskał około 85 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Jako radny otrzymał (za 11 miesięcy pracy) 10,6 tys. zł. Radny ma 15 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 79,7 m2 i samochód osobowy z 2005 roku. Radny ma zaciągnięty kredyt w wysokości 90 tys. zł.

Leszek Brzeziński

Radny Leszek Brzeziński ma 61 lat, urodził się w Stalowej Woli. Pracuje w PSP nr 12 jako nauczyciel. W 2018 roku uzyskał mandat radnego. Z tytułu zatrudnienia od stycznia do 30 listopada uzyskał około 42,8 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Z tytułu umowy zlecanie w tym samym okresie zarobił około 4 tys. zł. Radny ma 10 tys. zł oszczędności, mieszkanie o powierzchni 52,97 m2, działkę, garaż i samochód osobowy z 2012 r. Radny ma zaciągnięty kredyt w wysokości 197,5 tys. zł.

Lucjan Małek

Radny urodził się w 1960 roku w Chmielowie. Pracuje w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli jako dyrektor i nauczyciel. Podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych uzyskał reelekcję. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada ubiegłego roku z tytułu zatrudnienia otrzymał 40,5 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), z tytułu emerytury- 28,7 tys. zł, z tytułu pełnienia funkcji radnego na jego konto wpłynęło około 10,6 tys. zł. Radny zgromadził 3 tys. zł oszczędności. Ma dom o powierzchni 110,84 m2 i 2 samochody osobowe z 2009 i 2010 r.

Mariusz Bajek

Radny Mariusz Bajek urodził się w 1963 roku w Stalowej Woli. Pracuje w PSS "Społem". Radnym jest kolejną kadencję. Z tytułu umowy o pracę od 1 stycznia do 11 grudnia 2018 roku zarobił około 39 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Z najmu lokali pozyskał dochód w wysokości 16,5 tys. zł, z diety radnego- ok. 10,6 tys. zł. Zgromadził też 27,5 tys. zł, posiada obligacje skarbu państwa o wartości 55 tys. zł. Ma 3 lokale o powierzchni: 61,13m2, 13,70 m2, 19,70 m2. Jest posiadaczem garażu, kilku działek o różnej wartości oraz lokalu użytkowego. Posiada 6- letni samochód.

Paweł Madej

Radny urodził się w 1975 roku w Stalowej Woli. W zeszłorocznych wyborach uzyskał reelekcję. Z tytułu pełnienia funkcji radego uzyskał około 10,3 tys. zł za okres od 1 do 30 listopada 2018 roku. Zgromadził około 7,7 tys. zł. Ma domy o powierzchni 740 m2, 349,60 m2, 85 m2. Posiada mieszkanie o powierzchni 44,40 m2 (udział w ½), dwa gospodarstwa rolne. Jest właścicielem lub współwłaścicielem kilkunastu działek budowlanych, pawilonu handlowego, magazynu. Ma 5 samochodów ciężarowych, 2 ciągniki rolnicze (współwłasność lub majątek odrębny).

Prowadzi działalność gospodarczą: dwie S.C. i jedna odrębna (usługi gastronomiczne, wynajem lokali, hurtowa sprzedaż owoców i warzyw), dzięki której uzyskał dochód (odpowiednio: 96,3 tys. zł, 133,2 tys. zł, 332,4 tys. zł). Spłaca też kredyt hipoteczny i pożyczkę. Ma 6 umówi leasingowych.

Piotr Rut

Radny urodził się w 1974 roku w Stalowej Woli. Pracuje w Miejskim Zakładzie Komunalnym. W październiku 2018 roku uzyskał mandat radnego. Z tytułu zatrudnienia dochód od stycznia do 20 grudnia ur. wyniósł około 46,8 tys. zł. Z tytułu diety radnego otrzymał około 7,3 tys. zł. Radny ma mieszkanie o powierzchni 42,9 m2 oraz 2 samochody osobowe. Radny ma zaciągnięte zobowiązania: kredyt konsolidacyjny- 55,5 tys. zł, kredyt na zakup auta- 37,4 tys. zł oraz kredyt odnawialny gotówkowy 34 tys. zł.

Łukasz Durek

Radny przyszedł na świat w 1979 roku w Stalowej Woli. Pracuje jako kierownik w biurze powiatowym w Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa. Prowadzi własną działalność gospodarczą, jest właścicielem sklepu spożywczego. Pełni funkcję radnego 2 kadencję. Z tytułu działalności gospodarczej uzyskał dochód w wysokości 10 tys. 431 zł. Z tytułu zatrudnienia w 2018 roku uzyskał 81,8 tys. zł, z tytułu diety radnego- 13,7 tys. zł. Radny ma oszczędności w wysokości 30 tys. zł. Posiada domy o powierzchni 100 m2 i 69 m2 (w ¼). Jest także właścicielem mieszkania o powierzchni 34,07 m2. Posiada samochód z 1999 r. Radny zaciągnął kredyt na zakup domu w wysokości 124 tys. zł.

Łukasz Warchoł

Radny urodził się w 1981 roku w Stalowej Woli. Pracuje jako zastępca kierownika w PSB Stalmet. W ubiegłym roku uzyskał mandat radnego. Z tytułu umowy o pracę w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia uzyskał około 57,7 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), ze stypendium 4,4 tys. zł., ze świadczenia wychowawczego 16,5 tys. zł oraz z diety radnego 357,88 zł. Radny ma 8,5 tys. zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 110 m2 oraz samochód z 2007 roku. Radny wziął pożyczkę w wysokości 24 tys. zł

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~vodkowy

Ciekawe co Lucek robi z zarobiona kasa?chyba nie oddaje wszystkiego zonie? ale ze ma grosze na koncie to kpina z mieszkancow.On cos ukrywa.

~Miś

Patryk Jaki kandydat na prezydenta Warszawy z Opola będzie startował do Europarlamentu w Krakowie jako przedstawiciel Kielc - dalej nie kumasz?

~prezent

Wszedłem dziś do sklepu monopolowego, wziąłem skrzynkę wódki, postawiłem przed sprzedawcą i powiedziałem:
- Proszę, to jest prezent ode mnie dla was.
Pan za ladą się wzruszył, ludzie zaczęli klaskać i płakać. A emeryci zaczęli głośno skandować"
- Ja ro sław!

~wPiSdu+

Jestem emerytem ale oddam ten 1000 i dołożę jeszcze 1000 tylko niech kaczyński razem z tą impertynencką , kłamliwą, udająca wierzących, niekompetentną ekipą idzie już w pi...u.

~wiemy

Najsmieszniejsze jest to ze po tych wspanialych propozycjach programowych rzadu PIS pelo mowi ze PIS im ukradl progrm wyborczy. A kiedy siedzieli przy korycie 8 lat to nic dla POLAKOW nie zrobili teraz gdy nic nie moga gory zlota POLAKOM obiecuja ale gdyby udalo sie im wrocic do koryta to pierwsze co zrobia to pokaza POLAKOM srodkowy palec do gory. Bo jak juz wielokrotnie wszyscy komentowali chcecie miec kryzys gospodarczy to wybierzcie pelo do koryta.

~emeryci

Do magdy, hejterze jesli wypociles o zespole muzycznym DEEP PURPLE, to jest to moj jeden z najbardziej ulubionych grup rockowych. A sekta to jest partia pelo tzw. TOTALNA TARGOWICA. Gdybys mial choc odrobine rozumu to bys wypocil na czym polega ta szodliwa dzialalosc PIS. Czy na tym ze polskie dzieci wszyscy beda juz od poczatku lipca dostawac 500 zlotych co miesiac czy moze na tym ze emeryci dostana juz na poczatku maja trzynasta emeryture. Takich poteznych pieniedzy jeszcze nigdy emeryci od zadnego rzadu nie dostali w powojennej POLSCE.

~Magda

Mam ogromną nadzieję, że tak jak Deep Purple, ta oszukańcza sekta zakończy swoją szkodliwą dla Polski działalność. Czekam z utęsknieniem na wybory….

~Grzegorz

Kaczyński popełnił wielki błąd. Wystrzelał się z propozycji, ich granicą napięty już budżet, a do wyborów jeszcze dużo czasu i… kolejne taśmy.

~taka prawda

Tylko prostak może opowiadać, że coś daje Polakom, chyba, że z tych co zachachmęcił po transformacji z majątku należącego do Polaków, a zwłaszcza tych co tam ciężko, świątki piątki i niedzielę pracowali, a on spał pod ciepłą kołderka!!!

~DOBRE PYTANIE

Robię wiosenne porządki w szafach. Nie wiem czy zbyteczne ciuch wysłać do PCK dla Zalewskiej czy na Nowogrodzką?

~licealista

500 + dla każdego pierwszego wytrysku to będzie prezent od Jarosława najlepszy

~gaga

A dlaczego zona Nadbereznego jest biedna kobieta? Czyzby cos bylo do ukrycia?

~Jaja

Daj spokój żonie. Biedna kobieta. I nie chodzi mi o finanse, chociaż też są bardzo ważne. Jeśli myśli samodzielnie, to strasznie mi jej szkoda.

~Profesor

Kasiory nabili sobie w kieszenie i dzierza władze postbolszewiki z PIS a wykształcenia magisterskiego o lub doktorskiego brak. LUCJUSZ po jakimś zaocznym prawie na Filli KUL w ST. Woli. Wybitny mąż stanu i polityk. Hehehe. A żona pracuje w szpitalu powiatowym w ST. Woli u starosty też z PIS.

~bukuki

Nadberezny to nie promuje nasze miasto tylko osmiesza.Dług po Szlezaku powiekszył zamiast go zmniejszyc,wiec to zły prezydent.Sam nie wie jak uzbierac na koncie kilkaset tysiecy tylko przejada swoja pensje.

~wiemy

Do taka prawda, hejterze w czasach gdy w STALOWEJ mielismy blisko 70 tysiecy mieszkancow to STALOWA byla miastem biedoty. Teraz po 4 latach rzadu partii PIS w naszym miescie mieszka wielu milionerow i wielu z nich pobudowalo sie w okolicznych wioskach . Dlatego z naszego miasta ubylo troche mieszkancow a czesc z nich wyjechalo do unii na saksy. Co do wyjazdow obecnego przydenta to nikt piekniej nie promowal naszego miasta w POLSCE i na swiecie jak PAN PREZYDENT L.N. Obecnie mieszkancy sa dumni z obecnego prezydenta. Do anita w, hejterze zebys nie trafil n prokurature za te swinskie wpisy tzw. wypociny. PAN PREMIER JAROSLAW KACZYNSI to najwikszy MAZ STANU na swiecie.

~toż to szok

Oświadczenie majątkowe jasno pokazuje, że człowiek ma ogromne problemy. Wielkie pieniądze przejada, a nawet zaciąga kredyty "na cele konsumpcyjne", więc mu nawet na jedzenie brakuje. Rozdzielności majątkowej nie widać, więc obowiązek alimentacji ma najbliższa rodzina. Strasznie biedni ludzie. Żal mi ich. Po ludzku.

~z internetu

Przed trzema laty poślizgnęliśmy się na gównie! Czas powstać, wyszorować buty i iść dalej w kierunku Europy!

~Anita W.

Na Żoliborzu, w małym domeczku pomiędzy ludźmi - ot po sąsiedzku, sam, bez teściowej, dzieci i żony, nbbbbbnjhhh mieszkał staruszek pewien zmarszczony. Jako ,że kotów hodował parkę pokrytą sierścią miał marynarkę. Do tego jeszcze w skarpetkach dziury co dopełniały obraz ponury. Cicho się jakoś po świecie plątał, ni prawa jazdy, ni w banku konta... Z rodziny został sam, z siostrzenicą - co wielokrotną była dziewicą. Miał ten staruszek do władzy parcie i o tę władzę walczył zażarcie. Wreszcie na przekór całemu światu zbudował sobie partię frustratów, która na skutek losu przekory w końcu wygrała w Polsce wybory i bez wątpienia za ich przyczyną okropnie nam się dziadek "rozwinął". Realizując swój pomysł śmiały podporządkował sobie Kraj cały. Rozdawał "stołki" i kasę dzielił tłumacząc reszcie obywateli, że choć jest kiepsko i gorzej będzie to on ich dobro wciąż ma na względzie, nie czerpiąc z tego korzyści żadnych - sam skromny, biedny i nieporadny. Aż nagle szarym styczniowym świtem w świat poszły wieści niesamowite, że to nie tylko dom i dwa koty lecz jeszcze kilka miliardów złotych .... tak pomalutku do grosza grosik... biedny dziadunio Polsce "zakosił". WIĘC DZIŚ MĄDRZEJSI TYM DOŚWIADCZENIEM NA PRZYSZŁOŚĆ CZUJNI BĄDŹMY SZALENIE I NAUCZENI DZISIEJSZĄ CHWILĄ WCIĄŻ PAMIĘTAJMY - POZORY MYLĄ

~taka prawda

Miasto ma prezydenta jeśli liczba jego mieszkańców wynosi ponad 50 tys. U nas coraz bliżej do zaniżenia tej ilości i Lucek będzie burmistrzem. Jego zasługi w budowaniu placów zabaw i występach na partyjnych imprezkach PiSu nie przyczynią się do powielenia liczby mieszkańców. Kiedyś miasto zbliżało się do 80-tki dziś spadek jest nieprawdopodobnie spory!

~Tomek

Jesteś zerem, głupim frajerem? Do partii zapisz się.

~kocisk

Może zrobimy jakas składke na Nadbereznego .Własciwie nic oprocz starego smaochodu nie posiada .Mozna by co miesiac zbierac około 2 tys pln i dawać Luckowi bo mu nie starcza na zycie .

~wiemy

Do tola, lemingu PIS wprowadzil ustawe ze mozesz jesli masz przyjemnosc pracowac do smierci ale nie musisz bo mozesz isc a emeryture w wieku 65 lat.

~@wiemy

Ty tak masz od urodzenia czy później cie tak coś jebło"

~tola

Pytanie retoryczne, czy pani radna Kulpa Elżbieta to nie jest kobietą i czy nie mogłaby być już na emeryturze? Przeciez jej formacja polityczna przywróciła wiek dla wszystkich kobiet czynnych zawodowo "60". Dlaczego więc pan starosta dręczy zawodowo tą panią już 3 lata? Czy tym pracodawcą(Zarzecznym Januszem!) nie powinna zainteresować się PIP?

~wiemy

Do jakis dupek, hejterze ty nie jestes jakis dupek tylko prawdziwy dupek analfabeta. Nawet telewizja TVN24 bez przerwy mowi ze TOTALNA TARGOWICA donosi na POLSKE I POLAKOW do P.E.Gdyby tam nie bylo tego sluzacego TUSKA to te donosy do dupy mogliby sobie wlozyc. Ale czas TUSKA sie konczy i zmienimy tak POLSKE ze wszyscy POLACY beda nas kochac [PIS].Do cwaniak, dlugi POLAKOM to zostawili ci koryciarze z pelo [1 bilion zlotych] a PIS musi te dlugi teraz splacac.

~Orkiestra gra

Przekupuą ogłupiały naród bo mają świadomość że łajba tonie. Orkiestra gra jak na Tytanicu!

~Mateusz

A gdzie te emerytury bez podatku? Poszły na dwie wieże bliźniaków?

~Cwaniaki

Kupują cwaniaki naród kolejną kiełbasą wyborczą. Zadłużą kraj bo wiedzą że sami ewakułują dwie dupy do Brukseli a długi zostawią swoim następcom.

~Uczeń

Trzynastka 1100 to dobry pomysł na razie bo w dalszej perspektywie będzie lepiej podnieść emerytury ale na to trzeba poczekać bo nie można naciągać budżetu zbytnio